ახალგაზრდებს, რომლებმაც ვერ გადალახეს სასკოლო და ეროვნული გამოცდები

ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი სთავაზობს პროფესიულ, შემდეგ ეტაპზე კი უმაღლეს განათლებას ეკონომიკურ და იურდიულ სპეციალობებზე.

 აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის დასრულების მსურველები ჩაირიცხებიან კოლეჯში და გააგრძელებენ სწავლას მესამე კურსიდან ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში.

ახალგაზრდებს, შეუძლიათ ისწავლონ როგორც დასწრებულად, ისე დაუსწრებლად, ადგილზე, სრულიად დამოუკიდებლად, ამასთან ერთად, იმისათვის რომ მიიღონ აღიარებული დიპლომი, წელიწადში ორჯერ უნდა ჩავიდნენ სასესიოდ, ერევანში.  

სტუდენტთა სურვილის შემთხვევაში, მეცადინეობები და ტრენინგები სხვადასხვა დისციპლინებში ჩატარდება ადგილზე. ამასთან, მეცადინეობებს ჩაატარებენ ერევნის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თანამშრომლები, ან ამ უნივერსიტეტის მიერ დაქირავებული ადგილობრივი სპეციალისტები.

ცნობისათვის, ერევანში ერთი მივლინება (გზა და რამდენიმე ღამის გათენება) ჯამში,  ჯდება, საორიენტაციოდ 50 დოლარი.

ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ 12 კლასის ატესტატი, ხსენებულ სასწავლებლებში ჩაირიცხებიან  კოლეჯის გარეშე. სწავლის საფასური მოცემულია თანდართულ ცხრილში.

ახალგაზრდებს შეუძლიათ ისწავლონ ერევანში, დასწრებულად, ასეთ შემთხვევაში სწავლის ფასები უნდა იხილოთ ხსენებული უნივერსიტეტების ვებ-გვერდებზე.

უნივერსიტეტი არ მიიღებს იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც სურთ, მობილობით, მოხვდნენ საქართველოს აკრედიტებულ უნივერსიტეტში ეროვნული გამოცდების გარეშე.

ახალგაზრდები, რომლებიც ერთდროულად არ დაიცავენ საქართველოს და სომხეთის კანონმდებლობით  განსაზღვრულ ნორმებს უმაღლესი განათლების სფეროში, ვერ მიიღებენ საქართველოში აღიარებულ დიპლომს. შესაბამისად,  მათ უნდა დაიცვან საზღვარგარეთ მიღებული განათლების აღიარების შესაბამისი ნორმები.

იმისათვის რომ ჰქონდეთ სწორი ინფორმაცია საკუთარ უფლებებზე, ყველა ახალგაზრდა ვალდებულია გაეცნოს შესაბამის ნორმატივებს(იხ. www.eqe.ge), და ინფორმაციას, რომელიც განთავსებულია ერევნის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. უნივერსიტეტში მოწყობისას სავალდებულოა ჩასვლა ერევანში.

უნივერსიტეტში ჩაბარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:  

  1. საშუალო განათლების ატესტატი + ნოტარიალურად დამოწმებული ინგლისურად ნათარგმნი საშუალო განათლების ატესტატი (კოლეჯის დიპლომი);
  2. ინგლისურად ნათარგმნი ავტობიოგრაფია;
  3. პასპორტის ყველა გვერდი, სამედიცინო ცნობა, 6 ფოტო 3x4.

კოლეჯში ჩაბარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ :

  1.  9 კლასის ატესტატი + მისი ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანი სომხურ ენაზე;
  2. პასპორტის ქსეროქსი და მისი ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანი სომხურ ენაზე;
  3. იმ პირის პასპორტის ასლი ვინც მოაწერს ხელს ხელშეკრულებას კოლეჯთან და მისი ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანი სომხურ ენაზე.
  4.  6 ფოტო 3x4.

რეგიონთაშორისი საგანმანათლებლო ცენტრი სთავაზობს სტუდენტებს კომპიუტერულ ბიბლიოთეკას და ფართს, სადაც შეუძლიათ იმეცადინონ დამოუკიდებლად.

 

К сведению желающих учиться  за рубежом из Грузии, Азербайджана и других стран на Английском и Русском языках.

Ереванский университет международных отношении предлагает высшее (или профессиональное образование в колледже с последующим переходом на высшее образование)  образование, на очное и заочное отделения.

Для признания дипломов в государственном секторе других стран необходимо посещать Университет международных отношении в Ереване два раза в год.

Молодые люди, которые имеют сертификат 12 классов, в эти учреждения могут быть зачислены  без зачисления в колледж.

С условиями приема на очное отделение можно ознакомиться  на сайте университета.

Стоимость обучения на заочное отделение зарубежных студентов указана в таблице.

Учебные курсы и тренинги для заочников из Грузии, Азербайджана и других стран, по желанию студентов, могут быть организованы на месте силами преподавателей университета международных отношении или местными специалистами, которых будет нанимать университет.

Экзаменационные  сессии для студентов заочного обучения будут проводить преподаватели Университета международных отношении и местные специалисты-сотрудники Ереванского университета международных отношениитет.

Желающие могут обращаться по адресу Тбилиси, пр. Важа-Пшавела 43, комната 206 (Метро Делиси бывший дворец профсоюзов). Кутаиси, ул. Гапонова 11.

Абитуриенты должны представить: 1. Атестат о среднем образовании + нотариально заверенная копия аттестата о среднем образовании (диплома техникума) на английском. 2. Автобиографию (на английском). 3. Копии всех страниц паспорта, медсправку, 4. 6 фото 3х4.

Желающие поступить в колледж должны иметь: 1.Аттестат об окончании 9 кл.: оригинал + нотариально заверенная копия на армянском языке 2. паспорт: копия (ксерокс) + нотариально заверенная копия  на армянском языке. 3.Паспорт (ксерокс и нотариально заверенная копия на армянском языке) лица (совершеннолетнего, обычно - родителя), который будет заключать договор с колледжем, 4. 6 фото 3х4.

N

Страна

 город

Стоимость (USD)

Адрес

1

Грузия

Тбилиси

700

пр. Важа-Пшавела 43, комната 206

2

Грузия

Кутаиси

600

ул. Гапонова 11.